- Plannen zonder planner
- Alledaagse probleemsituaties oplossen
- Koppeling met ieder systeem mogelijk

Nooit meer mobieltjes doorgeven?
Klik hier voor de TeamTelefoon website.

Inzet van ICT

ASK vindt dat ICT de zorg dient te ondersteunen. Uw medewerkers willen zo min mogelijk tijd aan administratie kwijt zijn, zodat ze zich kunnen richten op het verlenen van goede zorg. Het gebruik van een nieuwe applicatie moet dus vooral als ondersteuning bij die werkzaamheden worden ervaren, zodat er snellere en adequatere zorg aan de cliënt kan worden geleverd. Bottom-up-communicatie zorgt hiervoor.

Zelfroosteren

ASK ondersteunt het 'nieuwe werken' door uw medewerkers te laten zelfroosteren. Deze sociale innovatie betekent enerzijds dat uw planner moet leren de verantwoordelijkheid los te laten, maar anderzijds dat uw medewerkers ook de verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen.

Visie op thuiszorgsector

ASK staat voor bottom-up. Voor de thuiszorgsector betekent dit decentraal werken met zelfstandige teams. Deze zijn bovendien kleinschalig, zodat een cliënt niet te veel gezichten ziet. De teamleden dienen meer verantwoordelijkheid te krijgen, waaronder meer regelruimte. Dit zorgt voor een minimale overhead, eenvoudigere processen, betere routeplanning en een betere samenwerking met collega's. U krijgt hier een financieel gezonde thuiszorgorganisatie voor terug met een nog betere kwaliteit van zorg. Kortom, een leukere organisatie om in te werken.

De cliënt
bepaalt de norm voor wat
kwalitatief goed leven is. Onder-
deel daarvan is dat hij minder ver-
schillende gezichten over de vloer wil. Daarnaast een snelle reactie van de zorgverlener en aanpassing van de zorg
bij veranderingen in zijn zorgbehoefte.
Hier goed op in kunnen spelen, levert
u meer tevreden cliënten op. Dat
is bovendien positief voor
uw imago.

Uw medewerkers zijn belangrijk

Uw medewerkers uit het veld zijn de belangrijkste mensen, zij weten wat goed is voor de cliënt. Bovendien geldt dat als u de medewerkers heeft, dan heeft u ook de cliënten. U wilt beide dan ook meer regelruimte geven om oplossingsgericht te werken. Uw medewerkers willen op hun eigen computer, smartphone of tablet inzicht hebben in hun route en bijzonderheden. Hierdoor kunnen fouten in de planning en daarmee in de zorgverlening voorkomen worden.

Laag-
drempelig

Lage kosten

Meer
arbeidsvreug-
de, lager verzuim

Minder
registreren, meer zorg leveren

Uw
medewerkers
zijn altijd en
overal goed geïnformeerd

De nieuwe mediaop-
lossing

Betrokken cliënten

Met
videobellen
haalt u meer
uit telefoon-
gesprekken

Vind het
juiste teamlid o.b.v bezoek-
en belhistorie

Videobellen
declareren?
TeamUp genereert
kant en klare
rapportages!